Duofiets de Bolster

​De Bolster in Smilde is geïntegreerd in een woonwijk en bestaat uit een binnen- en buitenlocatie, met in totaal 31 woonplekken.duofiets

De binnenlocatie onderscheidt zich door één van de weinige voorzieningen binnen Promens Care te zijn waar nog echt groepswonen wordt geboden. De woonvoorziening bestaat op dit moment uit drie van elkaar gescheiden huizen met ieder een eigen sfeer. Binnen deze huizen wonen verschillende groepen cliënten. Er is een groep cliënten die vrij zelfstandig is. Er is een groep cliënten die gebaat is bij een prikkelarme omgeving, waarbij structuur en duidelijkheid wordt geboden. En daarnaast is er een groep cliënten die meer gericht is op het groepswonen en de gezamenlijkheid en waar meer ondersteuning geboden wordt. Alle cliënten hebben behoefte aan directe nabijheid van begeleiding. Er wonen 15 cliënten binnen de woonvoorziening.

In 2015/2016 zal er bovendien een aanbouw worden gerealiseerd met zes appartementen en een gezamenlijke huiskamer, bedoeld voor de ouder wordende cliënten c.q. de cliënten die meer overname en ondersteuning nodig hebben.

Het Groene Kruis fonds schenkt € 4.500 voor de aanschaf van een duofiets.

https://www.promens-care.nl/locaties/Paginas/Bolster.aspx

Advertenties