Beweegtuin ‘De Aanleg’ is open voor iedereen

Beweegtuin. © Schrijverij Lensen

Op 20 mei 2017 om 11 uur worden de beweegtuin en de jeu de Boules baan officieel geopend.
Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken van 12:00 tot 13:00 uur.

De initiatiefnemers van de beweegtuin hebben ooit de hoofdprijs van de gemeente ‘Mooi op eigen Kracht’ gewonnen.
Een prijs was een mooie aanzet tot het realiseren van dit grote plan.
Gaandeweg bleek dat de grond vochtig was, Actium heeft gezorgd voor een goede drainage en het gereed maken van de ondergrond. Het uitzoeken van goede toestellen en bestrating bleek ook nog best wel ingewikkeld.
De fysiotherapeuten hebben aangegeven welke bewegingen goed zijn om te trainen.

De dames van de initiatiefgroep hebben ook steun gekregen van de gemeente en Welzijnswerk Midden Drenthe voor het realiseren van dit plan.
Het grootste deel hebben zij echter zelf gedaan.
Een kwart van het bedrag van de beweeg-toestellen hebben zij opgehaald door het maken van kniepertjes, kaartjes en het haken van omslagdoeken, waarbij zij ook hulp van buitenaf kregen.
Aletta, Edith en Heleen bedankt!
Netta Braam heeft de tuintekening gemaakt.
Platform Smilde bedankt voor jullie samenwerking.
Voor de overige financiering willen zij sponsoren en subsidieverstrekkers hartelijk danken:
Groene Kruis, Rode Kruis, Rabobank, Univé Midden-Drenthe, Vitaal Platteland, Supermarkt Meintjes Hoogersmilde, Aannemersbedrijf Lahuis, Offringa, Gea Hopman, de heer Rubingh, Welzijnswerk Midden-Drenthe, gemeente Midden-Drenthe,
De Smeltezangers, Annie Daling, de Activiteitencommissie.

Namens de werkgroep beweegtuin:
Ali Doek en Annie Grit

Bron: Smildiger Neis

Advertenties