Persbericht oktober 2016

De zomer van 2016 zit er weer op, hoewel we nog hebben kunnen genieten van een mooie nazomer, richt de Stichting Lokaal Groene Kruisfonds zich weer op een nieuw seizoen. De stichting heeft het beheer over de nalatenschap van het vroegere Groene Kruis Smilde e.o.

Met als doelstelling: ” een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de meest brede zin in het voormalige verzorgingsgebied van het Groene Kruis Smilde e.o.” Hierbij wordt wel als uitgangspunt gehanteerd dat er in principe niet meer dan eenmaal een financiële bijdrage aan een project, c.q. evenement wordt toegekend.

Op 13 april 2017 is het alweer vijf jaar geleden dat het fonds in een nieuwe vorm een doorstart heeft gemaakt met het verstrekken van subsidies aan diverse projecten binnen het verzorgingsgebied van het voormalige Groene Kruis Smilde (Smilde, Hoogersmilde, Bovensmilde, Laaghalerveen en Oranje).

Een greep uit een aantal in het oog springende projecten waaraan in de afgelopen jaren een bijdrage is toegekend: aanschaf van een Duofiets t.b.v. de Bolster, schuifdeuren ter verbetering toegankelijkheid van de Spil, het dierenparkje in Smilde, de ‘hel van Bovensmilde’ en aanschaf van diverse defibrillators.

Wanneer u op zoek bent naar financiële ondersteuning voor een project of evenement dat aan de doelstellingen van de stichting voldoet, dan nodigen wij u van harte uit om via onze site een aanvraag voor subsidie in te dienen.

De Stichting Lokaal Groene Kruisfonds is te bereiken via www.groenekruisfonds.wordpress.com of per mail: groenekruisfonds@gmail.com

Advertenties